Vi har egen maskinpark så vi kan hantera dränering och planering av er tomt.
Vi gör både små som stora jobb.
Vi är noga med att alltid sätta kunden i centrum och tack vare vår erfarenhet och kunniga personal kan
vi utföra prisvärda kvalitetsarbeten.
M-SAP vänder sig till såväl bygg-och entreprenadföretag som till kommuner, landsting och privatpersoner. 
VISION
Vår vision är att kunden alltid ska känna sig trygg när de anlitar oss. 
Vi ska alltid uppträda med god kompetens och yrkesskicklighet. 
Vi jobbar också aktivt med att minska miljöbelastningen genom att förbättra utsläpp till luft, mark, vatten,
materialval, avfallshantering och transporter.
AFFÄRSIDÉ
Vi ska vara det flexibla och moderna företaget som utför prisvärda kvalitetsarbeten inom mark- och anläggning. 
Med ärlighet och respekt ska vi skapa långvariga förhållanden med kunder och leverantörer.